מחקרים

עומס נוזלים בתסמונת מצוקה נשימתית חריפה בילדים

יש התערבות שמטרתה למנוע עומס יותר של נוזלים, עלולה לשפר את התוצאים של מצוקה נשימתית חריפה בילדים

ידוע כי עומס יתר של נוזלים קשור לתוצאים גרועים יותר במקרים של תסמונת מצוקה נשימתית חריפה הן במבוגרים והן בילדים. עם זאת, המהלך בזמן של עומס הנוזלים והקשר שלו לתוצאים שונים, טרם תואר. מטרת החוקרים הייתה לקבוע את הקשר בין העיתוי שבו מופיע עומס יתר של נוזלים לבין התוצאים שלו, במהלך 7 הימים הראשונים לאחר הופעה של תסמונת מצוקה נשימתית חריפה בילדים.

החוקרים עיצבו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי במחלקה אחת לטיפול נמרץ של הילד, במרכז רפואי שלישוני. אוכלוסיית המחקר כללה ילדים מונשמים עם תסמונת מצוקה נשימתית חריפה, בין השנים 2011-2019. המחקר לא כלל התערבות כלשהי. החוקרים אספו נתונים לגבי צריכת הנוזלים היומית והמצטברת של הנבדקים, התפוקה הכוללת, תפוקת השתן ומאזן הנוזלים, במשך 24 שעות מהימים 1 עד 7 לאחר הופעת תסמונת המצוקה הנשימתית החריפה. לאחר מכן, בדקו את הקשר בין המדדים המעידים על עומס הנוזלים היומי לבין התמותה בטיפול נמרץ והסיכוי לגמילה מהנשמה עד היום ה-28, באמצעות רגרסיה לוגיסטית רבת-משתנים ורגרסיה של סיכונים מתחרים, בהתאמה. כמו כן, החוקרים אספו דגימות פלזמה ביום הראשון והשלישי להופעת התסמונת וכימתו את כמות האנגיופואטין 2, בתת קבוצה של ילדים.

החוקרים מצאו כי מתוך 723 ילדים עם תסמונת מצוקה נשימתית חריפה, 132 ילדים נפטרו (18%). באנליזה לא מותאמת שערכו, מצאו כי לנבדקים ששרדו היה מאזן נוזלים מצטבר גבוה יותר, החל מיום 3. כאשר ערכו אנליזה רבת-משתנים, מצאו כי מאזן נוזלים מצטבר חיובי בימים 5-7 היה קשור לשיעור תמותה מוגבר. זאת ועוד, מתברר כי מאזן נוזלים מצטבר גבוה יותר בימים 4-7 היה קשור לסיכוי נמוך יותר להיגמל מהנשמה. לבסוף, דיווחו כי רמות גבוהות של באנגיופואטין 2 ביום הראשון ניבאו עומס נוזלים של 10% או יותר בשלב מוקדם (תוך 3 ימים) וכי רמות גבוהות של אנגיופואטין 2 ביום 3 ניבאו עומס נוזלים שלב מאוחר (בין הימים 4-7).

החוקרים הגיעו למסקנה כי עומס יתר של נוזלים לאחר היום הרביעי מתחילתה של תסמונת המצוקה הנשימתית החריפה, אך לא לפני כן, קשור לתוצאים גרועים יותר. כמו כן, הם מדווחים כי רמות גבוהות יותר של אנגיופואטין 2 ניבאו עומס יתר של נוזלים בשלב מאוחר יותר. החוקרים טוענים כי התוצאות שלהם מצביעות על כך שהתערבויות עתידיות, שמטרתן לנהל עומס יתר של נוזלים, עשויות להועיל באופן דיפרנציאלי, בהתאם למועד שבו מתחילים אותן בזמן תסמונת מצוקה נשימתית חריפה.

מקור: 

Black, C. et al. Pediatric Clinical Care Medicine 2021; 22(9); 795-805. doi: 10.1097/PCC.0000000000002765

נושאים קשורים:  מחקרים,  תסמונת מצוקה נשימתית חריפה,  כשל נשימתי,  עומס נוזלים
תגובות