מחקרים

האם דיסמנוריאה מעלה את הסיכון לכאב כרוני?

חוקרים מצאו כי דיסמונריאה מעלה את הסיכון להתפתחות כאב כרוני בקרב נשים מבייצות

03.10.2021, 16:52

עדויות רבות מצביעות על קשר בין דיסמנוריאה, רגישות מוגברת לכאב ודפוסים בדימות של המוח המתאימות לתמונה של כאב כרוני. ברם, טרם ידוע האם דיסמנוריאה קשורה באופן פרוספקטיבי להתפתחות של כאב כרוני. ידע והבנה טובים יותר שלה קשרים הללו יוכלו לסייע למניעת כאב כרוני.

במחקר שפורסם בכתב העת The Journal of Pain עשו החוקרים שימוש במידע שנאסף במסגרת מחקר העוקבה National Midlife in the United States. במסגרת המחקר נבחן הקשר הפרוספקטיבי שבין דיסמנוריאה והתפתחות כאב כרוני במשך תקופת מעקב של 10 שנים. במחקר נכללו 847 נשים אשר חוו לראשונה דיסמנוריאה בגילאי 25-74.

לצורך ניתוח של גורמים סוציודמוגרפים, אורח חיים, וגורמים פסיכו-סוציאליים, עשו החוקרים שימוש במודל של רגרסיית פואסון.

דיווח עצמי על דיסמנוריאה נמצא קשור בעלייה של 41% בסיכון להתפתחות כאב כרוני (רווח בר סמך 95%: 6%-88%) בקרב נשים שעברו ביוץ במצבן הבסיסי. בקרב נשים עם דיסמנוריאה הכאב התפתח במקומות רבים יותר (3 ומעלה אל מול 1-2/כלל לא; יחס סיכויים [OR] = 1.77, רווח בר סמך 95%: 1.18-2.64), והן חוו השפעה גדולה יותר של הכאב על חיי היום-יום שלהן (השפעה גבוה יותר אל מול השפעה נמוכה/ אפסית; יחס סיכויים = 1.73, 1.15-2.59).

בקרב נשים שלא בייצו במצבן הבסיסי בתחילת המחקר, לא נמצא קשר בין היסטוריה של דיסמנוריאה לבין התפתחות כאב כרוני. תוצאות המחקר מצביעות על כך שדיסמנוריאה מהווה גורם סיכון להתפתחות כאב כרוני בקרב נשים מבייצות.

מקור: 

Li, R et al. the Journal of Pain. 2021;22(9):1084-1096. doi:10.1016/j.jpain.2021.03.139

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאב כרוני,  דיסמנוריאה,  ביוץ
תגובות